Půjčka ještě dnes

Naše půjčka je opravdu rychlá. Můžete ji mít ještě dnes. Rychlá nebankovní půjčka od nás je opravdu rychlá a to díky online žádosti o půjčku.

Požádat

Půjčka ještě dnes, online půjčka ihned, půjčka do 24 hodin

Podnikáte s nemovitostmi, ale Vaše firma strádá na trhu, neboť některé Vaše nemovitosti jsou zadlužené a tím Vás trápí i nedostatek financí k znovunastartování Vaší společnosti? Hledáte ideální řešení pro Váš problém, ale nemůžete ho najít? Obešel jste spoustu společností, které by Vám poskytly pomoc, ale žádná z nich se Vám nelíbí?

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

Nezoufejte, naše společnost Vám nabízí řešení přímo Vám ušité na míru, neboť se nám hlavně jedná o spokojenost našich klientů. Co tedy na trhu nabízíme? V prvé řadě s Vámi sjednáme podnikatelskou půjčku, které poskytujeme v rozmezí 100.000,- Kč až do 50.000.000. Naše společnost nabízí tzv. půjčku bez registru, to v praxi znamená, že sice nahlížíme do registru dlužníků, ale daným skutečnostem nedáváme nějakou váhu. U naší podnikatelské půjčky neřešíme ani Vaše příjmy ani Vaše daňové přiznání.

Co je nutné splnit, abychom Vám půjčili? Potřebujete k tomu pouze, abyste ručili nemovitostí. Nemovitost může být i ve vlastnictví třetí osoby a může ji být rodinný dům, byt, pozemek nebo orná půda. Prakticky se nemovitostí, kterou ručíte, rozumí vše co je zapsáno na katastrálním úřadě. Existují-li nějaké exekuce nebo jiné právní vady na výpisu z katastru nemovitosti, tak vše budeme brát s ohledem, nebo je opravíme.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Jakou částku Vám můžeme půjčit vzhledem k ceně nemovitosti, kterou se půjčka zajišťuje? Odpověď je jednoduchá, svým klientům poskytujeme půjčky, kterou jsou až 80% z hodnoty nemovitosti. V praxi to znamená, že Vám půjčíme 1.600.000,- Kč, pokud nemovitost má hodnotu 2.000.000,- Kč. Jak tedy u nás probíhá sjednávání půjčky? Je to zcela prosté, na základě Vašich přání vše zdarma posoudíme a nabídneme Vám produkt, který v případě pokud se Vám nebude líbit, tak za něj nic neplatíte. Tudíž vše řešíme individuálně a s ohleduplností na Vaše problémy.

Za jak dlouho můžete očekávat půjčku na svém účtu? Nabízíme Vám možnost poskytnout půjčku již do 3 dnů od podání Vaší žádosti a za zpracování předem neplatíte ani korunu navíc. Půjčku sjednanou máme, co s Vašimi zadluženými nemovitostmi?

V případě zadlužených nemovitostí existuje několik řad možností. V prvé řadě okamžitě vyplatíme exekuce, jednáme s exekutorským úřadem o výši dlužné částky, kdy se snažíme o její maximální snížení. Posoudíme Vám nevýhodné půjčky s tím, že budeme jednat s jejími věřiteli, v horších případech vymáhací agenturou. V této skutečnosti máme dlouholetou praxi a mnoho získaných kontaktů. Díky tomu se nám daří domluvit lepší podmínky pro vyplacení závazku. V těch neméně světlých případech podáme žalobu a celou situaci řešíme právní cestou.

Druhá možnost je taková, že zastavíme a vyřešíme dražbu zadlužených nemovitostí, kdy s tímto Vám nabídneme, jak se zbavit dluhů a vyjít pro Vás ze zdánlivě neřešitelné situace, co nejlépe. V případě nutnosti zadlužené nemovitosti prodat, Vám poskytneme půjčku za bezkonkurenčních podmínek, kdy tato půjčka je splatná z prodeje nemovitosti.

Online půjčka na vyplacení exekucí a nevýhodných půjček

Dlužíte-li peníze u více společností, tak se jako řešení nabízí tzv. konsolidace, což v překladu znamená - sjednocení všech půjček do jedné. Pomocí tohoto se ve většině případů dostaneme na zlomek splátky před konsolidací.

Dluhy jsme vyřešili, co dělat v případě, že nestíháte splácet? I toto se občas stane skutečností, kdy se s Vámi individuálně domluvíme, neboť preferujeme domluvu před vymáháním dlužné částky. V nejčastějších případech Vám nabídneme možnost nastavení individuálního splácení, kdy za určité období splácíte pouze zlomek splátky. V opačné situace můžete půjčku kdykoli předem splatit s tím, že uspoříte budoucí úroky.

Naše společnost umí vše s nemovitostmi a jejím financováním. Na problém vždy nahlížíme z pohledu klienta a snažíme se nabídnout, co nejlepší řešení ušité Vám na míru.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.nebankovnipujckadnes.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.